De geschiedenis van Eco Verde

Saïd bezig met de aanleg van een tuin

Hoveniersbedrijf Eco Verde is in 2011 opgestart door Saïd Hoofwijk. Vele opdrachtgevers wisten Saïd reeds te vinden toen hij hiervoor ook al gedurende 7 jaar hovenierswerk deed. Niet alleen via advertenties, maar in de meeste gevallen door positieve mond-op-mond reclame. Een bewijs dat onze opdrachtgevers tevreden zijn met de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Reeds op jeugdige leeftijd was Saïd regelmatig te vinden in het tuincentrum in zijn woonplaats waar hij hand- en spandiensten mocht verrichten. Zijn grote interesse voor het groene vak en de liefde voor de natuur deden hem uiteindelijk besluiten de erkende hoveniersopleiding te gaan volgen die met het behalen van het diploma gunstig werd afgerond. Saïd kocht een bestelbus en het hoogstnoodzakelijke materiaal, bedacht een naam voor zijn geregistreerd bedrijf en ging aan de slag als hovenier.  Zo werkt Eco-verde voor bedrijven, parken en overheid. Zij worden regelmatig ingehuurd om voor externe bedrijven het grondwerk te verrichten voor aanleg van infra of uitgraven van nieuwe bouwkavels. Zijn bedrijf is onderverdeeld in verschillende bedrijfsonderdelen zoals: particulier onderhoud, aanleg en renovatie van tuinen, bedrijfsmatige schoonmaak, aanleg en renovatie van tuin voor overheid en parkonderhoud. Alle werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundige werknemers.